The Team Pro v1.6.1 – Team Showcase WordPress Plugin

16/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: awsmin

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6.1

File size: 498.6 MB

Cập nhật: 16/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

The Team Pro là plugin WordPress linh hoạt nhất hiện có để tạo và quản lý trang Nhóm của bạn. Nó hỗ trợ Gutenberg và các plugin xây dựng trang phổ biến để dễ dàng thêm bố cục nhóm của bạn vào các trang của bạn.

Viết một bình luận