Testimonials Showcase v1.9.9.5 – WordPress Plugin

26/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: cmoreira

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.9.9.5

File size: 1.8 MB

Cập nhật: 26/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Testimonials Showcase là một plugin để hiển thị lời chứng thực, đánh giá hoặc trích dẫn theo nhiều cách! Plugin đã sẵn sàng bản địa hóa, hỗ trợ các tệp ngôn ngữ .po và .mo! Nếu bạn muốn quản trị plugin bằng ngôn ngữ khác, bạn chỉ cần tạo các tệp ngôn ngữ của riêng bạn.

Viết một bình luận