Telegram Chat v1.0.0 – WordPress Plugin

19/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Elfsight

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.0

File size: 2.0 MB

Cập nhật: 19/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Telegram Chat là cách nhanh nhất để mọi người giải quyết cho bạn và nhận được câu hỏi của họ. Bạn sẽ có mặt trực tuyến trong một cuộc trò chuyện được sử dụng nhiều nhất 24/7. Tích hợp Trò chuyện Telegram trên trang web của bạn và nó chỉ có thể hoạt động trên các trang được chọn hoặc cho một số đối tượng nhất định, xác định người bắt đầu trò chuyện, soạn văn bản chào mừng của riêng bạn, chọn biểu tượng và các tính năng khác. Sử dụng Telegram Chat hoạt động, bạn sẽ có thể truy cập được cho mọi người mọi lúc và mọi nơi.

Viết một bình luận