Team Showcase v2.2.4 – WordPress Plugin

04/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: cmoreira

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.2.4

File size: 5.2 MB

Cập nhật: 04/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Team Showcase là một Pluin WordPress hiển thị một tập hợp các hình ảnh và thông tin theo các bố cục khác nhau. Mục đích chính của plugin là hiển thị các thành viên nhóm / nhân viên, nhưng nó có thể được sử dụng cho các mục đích khác.

Viết một bình luận