Tasty Recipes v2.5.0 – Recipe Plugin For Food Blogs

07/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WP Tasty

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.5.0

File size: 985.4 KB

Cập nhật: 07/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Tasty Recipes là plugin công thức mà chúng tôi luôn mong muốn cho Pinch of Yum. Đây là plugin quan trọng nhất chúng tôi có trên blog của chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm hỏng điều này, vì vậy chúng tôi quyết định tự xây dựng nó.

Viết một bình luận