Taqyeem v2.6.0 – WordPress Review Plugin

15/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: TieLabs

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.6.0

File size: 550 KB

Cập nhật: 19/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Taqyeem là một Plugin WordPress đánh giá và xếp hạng cao cấp được xây dựng để thêm các xếp hạng và đánh giá đáng yêu vào bài đăng, trang và loại bài đăng tùy chỉnh của bạn. Sử dụng các tùy chọn tùy chỉnh để tạo ra bổ sung xếp hạng hoàn hảo cho trang web của bạn. Thay đổi phông chữ, hình ảnh, màu sắc, phong cách, và tất nhiên các tiêu chí.

Viết một bình luận