ZoomSounds v5.73 – WordPress Audio Player

06/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
ZoomSounds v5.73 – WordPress Audio Player

ZoomSounds v5.73 là một Plugin WordPress đáp ứng trình phát âm thanh html5 tiện lợi, tiên tiến, responsive cho trang web của bạn. Với bốn giao diện phù hợp với mọi thương hiệu, chỉ cần … Xem tiếp ↵

ZoomSounds v5.70 – WordPress Audio Player

11/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
ZoomSounds v5.70 – WordPress Audio Player

ZoomSounds v5.70 là một Plugin WordPress đáp ứng trình phát âm thanh html5 tiện lợi, tiên tiến, responsive cho trang web của bạn. Với bốn giao diện phù hợp với mọi thương hiệu, chỉ cần … Xem tiếp ↵

ZoomSounds v5.62 – WordPress Audio Player

05/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
ZoomSounds v5.62 – WordPress Audio Player

ZoomSounds là một Plugin WordPress đáp ứng trình phát âm thanh html5 tiện lợi, tiên tiến, responsive cho trang web của bạn. Với bốn giao diện phù hợp với mọi thương hiệu, chỉ cần một … Xem tiếp ↵