ZoomSounds v5.73 – WordPress Audio Player

06/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
ZoomSounds v5.73 – WordPress Audio Player

ZoomSounds v5.73 là một Plugin WordPress đáp ứng trình phát âm thanh html5 tiện lợi, tiên tiến, responsive cho trang web của bạn. Với bốn giao diện phù hợp với mọi thương hiệu, chỉ cần … Xem tiếp ↵

ZoomSounds v5.70 – WordPress Audio Player

11/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
ZoomSounds v5.70 – WordPress Audio Player

ZoomSounds v5.70 là một Plugin WordPress đáp ứng trình phát âm thanh html5 tiện lợi, tiên tiến, responsive cho trang web của bạn. Với bốn giao diện phù hợp với mọi thương hiệu, chỉ cần … Xem tiếp ↵

The Parallaxer WP v3.20 – Parallax Effects on Content

15/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
The Parallaxer WP v3.20 – Parallax Effects on Content

The Parallaxer WP là plugin xây dựng khối Parallax cuối cùng cho trang web WordPress của bạn. Nó có tính năng tạo Shortcode, tạo Visual Composer và nhiều tùy chọn trên đường đi!

ZoomSounds v5.62 – WordPress Audio Player

05/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
ZoomSounds v5.62 – WordPress Audio Player

ZoomSounds là một Plugin WordPress đáp ứng trình phát âm thanh html5 tiện lợi, tiên tiến, responsive cho trang web của bạn. Với bốn giao diện phù hợp với mọi thương hiệu, chỉ cần một … Xem tiếp ↵