Legacy v7.1 – White label WordPress Admin Theme

02/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Legacy v7.1 – White label WordPress Admin Theme

Legacy là một Plugin WordPress giúp bạn thay đổi chủ đề trang quản trị WordPress tiên tiến và thanh lịch nhất trên thị trường. Cùng với các tính năng Nhãn hiệu nhãn trắng, Nó đi … Xem tiếp ↵

WpAlter v2.4.0 – White Label WordPress Plugin

24/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WpAlter v2.4.0 – White Label WordPress Plugin

WpAlter là một Plugin WordPress cho phép bạn tùy chỉnh hầu hết các yếu tố của bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển quản trị WordPress. WpAlter hoàn toàn phong cách của bảng quản trị … Xem tiếp ↵