Sendy Widget Pro v3.4.3 – WordPress Plugin

23/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Sendy Widget Pro v3.4.3 – WordPress Plugin

Sendy Widget Pro là một Plugin WordPress cho phép bạn thêm người dùng vào danh sách Sendy từ trang web WordPress của bạn. Lưu ý: Bạn cần Sendy được cài đặt trên máy chủ của … Xem tiếp ↵