Eduma v4.2.5 – Education WordPress Theme

04/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Eduma v4.2.5 – Education WordPress Theme

Eduma v4.2.5 là một chủ đề WordPress được tạo cho web giáo dục, LMS, Trung tâm đào tạo, Khóa học Hub, Cao đẳng, Học viện, Đại học, Trường học, Mẫu giáo.

Eduma v4.2.4 – Education WordPress Theme

24/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Eduma v4.2.4 – Education WordPress Theme

Eduma v4.2.4 là một chủ đề WordPress được tạo cho web giáo dục, LMS, Trung tâm đào tạo, Khóa học Hub, Cao đẳng, Học viện, Đại học, Trường học, Mẫu giáo.

Eduma v4.2.1 – Education WordPress Theme

13/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Eduma v4.2.1 – Education WordPress Theme

Eduma v4.2.1 là một chủ đề WordPress được tạo cho web giáo dục, LMS, Trung tâm đào tạo, Khóa học Hub, Cao đẳng, Học viện, Đại học, Trường học, Mẫu giáo.

CBKit v3.1.0 – Course & LMS WordPress Theme

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
CBKit v3.1.0 – Course & LMS WordPress Theme

CBKit là một chủ đề WordPress LMS Course Builder là một WordPress LMS (Hệ thống quản lý học tập) đa năng, chất lượng cao dành cho giáo viên, người hướng dẫn, trung tâm giáo dục, … Xem tiếp ↵

LearnPress v3.2.6.4 + Premium Add-Ons Bundle

16/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
LearnPress v3.2.6.4 + Premium Add-Ons Bundle

LearnPress là một loạt các tiện ích bổ sung LearnPress cao cấp mà bạn có thể nhận miễn phí nếu bạn mua bất kỳ Chủ đề WordPress học tập nào của chúng tôi. Với Gói … Xem tiếp ↵