Age Checker v1.1.8 – WordPress Plugin

02/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Age Checker v1.1.8 – WordPress Plugin

Age Checker v1.1.8 là một plugin xác minh tuổi cho WordPress. Plugin này yêu cầu người dùng xác minh tuổi của họ khi tải trang. Khi người dùng xác nhận rằng họ ở độ tuổi … Xem tiếp ↵

Age Checker v1.1.6 – WordPress Plugin

03/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Age Checker v1.1.6 – WordPress Plugin

Age Checker là một plugin xác minh tuổi cho WordPress. Plugin này yêu cầu người dùng xác minh tuổi của họ khi tải trang. Khi người dùng xác nhận rằng họ ở độ tuổi tối … Xem tiếp ↵