Voicer v2.0.0 – Text to Speech WordPress Plugin

02/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Voicer v2.0.0 – Text to Speech WordPress Plugin

Voicer là một Plugin WordPress được thiết kế để chuyển đổi văn bản thành lời nói giống con người. Plugin sử dụng công nghệ mới nhất của máy học và trí tuệ nhân tạo để … Xem tiếp ↵