Share-one-Drive v1.9.5 – OneDrive plugin for WordPress

02/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Share-one-Drive v1.9.5 – OneDrive plugin for WordPress

Nói xin chào với plugin WordPress OneDrive phổ biến nhất! Share-one-Drive là plugin tích hợp OneDrive sáng tạo, thân thiện với người dùng, tùy biến cao, hiển thị các tệp OneDrive hoặc OneDrive Business (Sharepoint) … Xem tiếp ↵