Mapplic v6.0 – Custom Interactive Map WordPress Plugin

06/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Mapplic v6.0 – Custom Interactive Map WordPress Plugin

Mapplic là plugin WordPress bản đồ tùy chỉnh số 1 trên web. Biến hình ảnh đơn giản và đồ họa vector thành bản đồ chất lượng cao, phản ứng nhanh và tương tác đầy đủ.