Meta Box v5.2.3 + Premium Extensions

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Meta Box v5.2.3 + Premium Extensions

Meta Box là bộ công cụ mạnh mẽ, chuyên nghiệp và nhẹ dành cho các nhà phát triển để tạo các hộp meta tùy chỉnh không giới hạn và các trường tùy chỉnh WordPress. Meta … Xem tiếp ↵

LearnPress v3.2.6.4 + Premium Add-Ons Bundle

16/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
LearnPress v3.2.6.4 + Premium Add-Ons Bundle

LearnPress là một loạt các tiện ích bổ sung LearnPress cao cấp mà bạn có thể nhận miễn phí nếu bạn mua bất kỳ Chủ đề WordPress học tập nào của chúng tôi. Với Gói … Xem tiếp ↵

Gonzales v2.1.5 – Premium Speed for WordPress

14/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Gonzales v2.1.5 – Premium Speed for WordPress

Gonzales là một Plugin WordPress cho phép bạn loại bỏ các tệp CSS và jаvascript vô dụng đối với các trang nhất định trên trang web của bạn.

Beaver Themer v1.2.4.4 – Premium Plugin

08/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Beaver Themer v1.2.4.4 – Premium Plugin

Beaver Themer là một Plugin WordPress cho phép bạn tạo bố cục cho các trang lưu trữ, tạo mẫu cho toàn bộ loại bài đăng, 404 và các trang tìm kiếm và tạo các phần … Xem tiếp ↵