Slim Image Cropper v1.9.0 – Responsive Uploading

24/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Slim Image Cropper v1.9.0 – Responsive Uploading

Slim Image Cropper là một Plugin WordPress giúp bạn Crop hình ảnh và tải lên đa nền tảng. Thật dễ dàng để thiết lập và có đồ họa và hình ảnh động đẹp.