Publisher v7.6.2 – Newspaper Magazine AMP

Publisher là chủ đề tạp chí WordPress hữu ích và mạnh mẽ với sự chú ý lớn đến các chi tiết, tính năng đáng kinh ngạc, giao diện người dùng trực quan và mọi thứ khác bạn cần để tạo các trang web nổi bật.