Elementor Pro v2.9.2 – WordPress Plugin

26/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Elementor Pro v2.9.2 – WordPress Plugin

Elementor Pro v2.9.2 là một Plugin WordPress giúp thiết kế tất cả các biểu mẫu của bạn trực tiếp, ngay từ trình soạn thảo Elementor. Chọn các trường của bạn, tăng khoảng cách, đặt cột … Xem tiếp ↵

Elementor Pro v2.8.2 – WordPress Plugin

04/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Elementor Pro v2.8.2 – WordPress Plugin

Elementor Pro v2.8.2 là một Plugin WOrdPress giúp thiết kế tất cả các biểu mẫu của bạn trực tiếp, ngay từ trình soạn thảo Elementor. Chọn các trường của bạn, tăng khoảng cách, đặt cột … Xem tiếp ↵

Elementor Pro v2.8.1 – WordPress Plugin

20/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Elementor Pro v2.8.1 – WordPress Plugin

Elementor Pro là một Plugin WOrdPress giúp thiết kế tất cả các biểu mẫu của bạn trực tiếp, ngay từ trình soạn thảo Elementor. Chọn các trường của bạn, tăng khoảng cách, đặt cột và … Xem tiếp ↵