Real Estate Pro v1.6.8 – WordPress Plugin

11/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Real Estate Pro v1.6.8 – WordPress Plugin

Real Estate Pro v1.6.8 là một Plugin WordPress đồng bộ hóa đầy đủ với thanh toán Paypal nhanh với tất cả các tùy chọn. Những gì bạn đang sử dụng thiết bị, plugin sẽ chạy … Xem tiếp ↵

Directory Pro v1.8.8 – WordPress Plugin

01/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Directory Pro v1.8.8 – WordPress Plugin

Directory Pro v1.8.8 là một Plugin WordPress bao gồm: Payment Gateway, Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới, WPML, Tích hợp với Trình soạn trực quan, Directory/Listing, 2 Signup styles, Chuyển hướng … Xem tiếp ↵

Final User v1.1.5 – WP Front-end User Profiles

15/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Final User v1.1.5 – WP Front-end User Profiles

Final User là một Plugin WordPress Payment Gateway Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới Các tệp ngôn ngữ WPML 15 bên trong chủ đề Loại thành viên Bảng điều khiển WooCommerce, … Xem tiếp ↵

Real Estate Pro v1.6.0 – WordPress Plugin

08/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Real Estate Pro v1.6.0 – WordPress Plugin

Real Estate Pro v1.6.0 là một Plugin WordPress đồng bộ hóa đầy đủ với thanh toán Paypal nhanh với tất cả các tùy chọn. Những gì bạn đang sử dụng thiết bị, plugin sẽ chạy … Xem tiếp ↵

Real Estate Pro v1.5.8 – WordPress Plugin

08/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Real Estate Pro v1.5.8 – WordPress Plugin

Real Estate Pro v1.5.8 là một Plugin WordPress đồng bộ hóa đầy đủ với thanh toán Paypal nhanh với tất cả các tùy chọn. Những gì bạn đang sử dụng thiết bị, plugin sẽ chạy … Xem tiếp ↵

Hotel Listing v1.2.8 – WordPress Plugin

26/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Hotel Listing v1.2.8 – WordPress Plugin

Hotel Listing là một Plugin WordPress giúp bạn tạo tất cả các trang cần thiết, mẫu email và cài đặt trên phần cài đặt plugin.