WooPricely v1.3.2 – Dynamic Pricing & Discounts

14/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WooPricely v1.3.2 – Dynamic Pricing & Discounts

WooPricely v1.3.2 là bộ công cụ giảm giá và đa mục đích cho các cửa hàng WooCommerce. Plugin WooPricely v1.3.2 cho phép bạn tự động hóa giá sản phẩm, giá chiết khấu đơn giản, giá … Xem tiếp ↵

WooPricely v1.3.1 – Dynamic Pricing & Discounts

05/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WooPricely v1.3.1 – Dynamic Pricing & Discounts

WooPricely là bộ công cụ giảm giá và đa mục đích cho các cửa hàng WooCommerce. Plugin WooPricely cho phép bạn tự động hóa giá sản phẩm, giá chiết khấu đơn giản, giá số lượng … Xem tiếp ↵