Directory Pro v1.8.8 – WordPress Plugin

01/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Directory Pro v1.8.8 – WordPress Plugin

Directory Pro v1.8.8 là một Plugin WordPress bao gồm: Payment Gateway, Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới, WPML, Tích hợp với Trình soạn trực quan, Directory/Listing, 2 Signup styles, Chuyển hướng … Xem tiếp ↵

Simple Link Directory Pro v12.3.8

01/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Simple Link Directory Pro v12.3.8

Simple Link Directory Pro là một plugin độc đáo, nâng cao và đơn giản là WordPress Directory tốt nhất cho Danh mục thư mục và Curation nội dung. Tạo Thư mục liên kết sáng tạo … Xem tiếp ↵

Directory Pro v1.8.0 – WordPress Plugin

24/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Directory Pro v1.8.0 – WordPress Plugin

Directory Pro v1.8.0 là một Plugin WordPress bao gồm: Payment Gateway, Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới, WPML, Tích hợp với Trình soạn trực quan, Directory/Listing, 2 Signup styles, Chuyển hướng … Xem tiếp ↵

Directory Pro v1.7.7 – WordPress Plugin

06/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Directory Pro v1.7.7 – WordPress Plugin

Directory Pro là một Plugin WordPress bao gồm: Payment Gateway, Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới, WPML, Tích hợp với Trình soạn trực quan, Directory/Listing, 2 Signup styles, Chuyển hướng trang…