Defender Pro v2.2.8 – WordPress Plugin

01/05/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Defender Pro v2.2.8 – WordPress Plugin

Defender Pro v2.2.8 là một Plugin WordPress giúp bạn quét bảo mật thường xuyên, báo cáo lỗ hổng, nhật ký kiểm toán, xác thực 2 yếu tố, khuyến nghị an toàn, giám sát danh sách … Xem tiếp ↵

Defender Pro v2.2.3 – WordPress Plugin

23/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Defender Pro v2.2.3 – WordPress Plugin

Defender Pro là một Plugin WordPress giúp bạn quét bảo mật thường xuyên, báo cáo lỗ hổng, nhật ký kiểm toán, xác thực 2 yếu tố, khuyến nghị an toàn, giám sát danh sách đen, … Xem tiếp ↵