Soccer Engine v1.15 – WordPress Plugin

04/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Soccer Engine v1.15 – WordPress Plugin

Soccer Engine là một Plugin WordPress cho phép bạn lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu bóng đá trong trang web WordPress của bạn. Với 40 menu, 143 tùy chọn cấu hình và … Xem tiếp ↵

Live Events v1.2.4 – Premium Plugin

20/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Live Events v1.2.4 – Premium Plugin

Live Events là một plugin viết blog trực tiếp đa năng có thể được sử dụng để bao gồm các sự kiện thể thao, hội nghị, bầu cử chính trị, chương trình truyền hình, mở … Xem tiếp ↵

UberChart v1.20 – WordPress Chart Plugin

18/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
UberChart v1.20 – WordPress Chart Plugin

UberChart là một Plugin WordPress chart tiên tiến cung cấp cho bạn khả năng tạo ra nhiều loại biểu đồ tuyệt vời với khả năng tùy biến đặc biệt. Với tổng số 240 tùy chọn … Xem tiếp ↵

Interlinks Manager v1.23 – WordPress Plugin

18/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Interlinks Manager v1.23 – WordPress Plugin

Interlinks Manager là một Plugin WordPress xây dựng cấu trúc liên kết nội bộ thông minh và hiệu quả, với số lượng liên kết nội bộ được tối ưu hóa cho mỗi bài đăng, đồng … Xem tiếp ↵

League Table v2.07 – WordPress Plugin

30/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
League Table v2.07 – WordPress Plugin

League Table là một plugin WordPress đa năng cho phép bạn tạo các bảng có thể sắp xếp và phản hồi đẹp mắt bên trong các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh hoặc … Xem tiếp ↵