Profile Builder Pro v3.1.5 + Addons Pack

08/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Profile Builder Pro v3.1.5 + Addons Pack

Profile Builder Pro v3.1.5 là một Plugin WordPress dễ dàng sử dụng plugin hồ sơ để tạo đăng nhập front-end, đăng ký người dùng và chỉnh sửa biểu mẫu hồ sơ bằng cách sử dụng … Xem tiếp ↵

Profile Builder Pro v3.1.2 + Addons Pack

25/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Profile Builder Pro v3.1.2 + Addons Pack

Profile Builder Pro v3.1.2 là một Plugin WordPress dễ dàng sử dụng plugin hồ sơ để tạo đăng nhập front-end, đăng ký người dùng và chỉnh sửa biểu mẫu hồ sơ bằng cách sử dụng … Xem tiếp ↵

TranslatePress v1.6.6 + Add-Ons

15/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
TranslatePress v1.6.6 + Add-Ons

TranslatePress là một Plugin WordPress hỗ trợ dịch trang web WordPress của bạn trực tiếp từ giao diện người dùng, với sự hỗ trợ đầy đủ cho WooCommerce, các chủ đề phức tạp và người … Xem tiếp ↵

Profile Builder Pro v3.0.8 + Addons Pack

16/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Profile Builder Pro v3.0.8 + Addons Pack

Profile Builder Pro v3.0.8 là một Plugin WordPress dễ dàng sử dụng plugin hồ sơ để tạo đăng nhập front-end, đăng ký người dùng và chỉnh sửa biểu mẫu hồ sơ bằng cách sử dụng … Xem tiếp ↵

Profile Builder Pro v3.0.6 – Addons Pack

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Profile Builder Pro v3.0.6 – Addons Pack

Profile Builder Pro là một Plugin WordPress dễ dàng sử dụng plugin hồ sơ để tạo đăng nhập front-end, đăng ký người dùng và chỉnh sửa biểu mẫu hồ sơ bằng cách sử dụng shortcodes.