HT QR Code Generator v1.0.0 – WordPress Plugin

16/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
HT QR Code Generator v1.0.0 – WordPress Plugin

HT QR Code Generator là một plugin WordPress để tạo mã QR từ bảng điều khiển WordPress. Tiện ích Elementor, tiện ích WordPress và Shortcodes có sẵn để tạo mã QR. Plugin này giúp tạo … Xem tiếp ↵