Team Showcase v2.2.4 – WordPress Plugin

04/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Team Showcase v2.2.4 – WordPress Plugin

Team Showcase là một Pluin WordPress hiển thị một tập hợp các hình ảnh và thông tin theo các bố cục khác nhau. Mục đích chính của plugin là hiển thị các thành viên nhóm … Xem tiếp ↵

Interactive World Maps v2.4.5 – WordPress Plugin

21/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Interactive World Maps v2.4.5 – WordPress Plugin

Interactive World Maps là một plugin WordPress để tạo nhiều bản đồ như bạn muốn, với các điểm đánh dấu tương tác và màu, lục địa, quốc gia hoặc khu vực.