Pinterest Plus v1.1.2 – WordPress Plugin

23/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Pinterest Plus v1.1.2 – WordPress Plugin

Pinterest Plus là một giải pháp xã hội hữu ích có thêm nút Ghim Pinterest, nút Theo dõi và các tiện ích (Ghim, Bảng, Hồ sơ) vào trang web WordPress của bạn. Plugin có các … Xem tiếp ↵

Captcha Plus v5.0.7 – WordPress Plugin

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Captcha Plus v5.0.7 – WordPress Plugin

Captcha Plus là giải pháp bảo mật tốt nhất bảo vệ các hình thức trang web WordPress của bạn khỏi các mục spam. Nó có thể được sử dụng để đăng nhập, đăng ký, khôi … Xem tiếp ↵