WooCommerce Availability Notifications v1.4.1

18/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WooCommerce Availability Notifications v1.4.1

WooCommerce Availability Notifications v1.4.1 cho phép trang web được cung cấp bởi WooCommerce của bạn có thể tùy chỉnh thông báo về tình trạng tồn kho trong kho, hàng tồn kho thấp, hết hàng và … Xem tiếp ↵

WooCommerce Availability Notifications v1.4.0

26/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WooCommerce Availability Notifications v1.4.0

WooCommerce Availability Notifications cho phép trang web được cung cấp bởi WooCommerce của bạn có thể tùy chỉnh thông báo về tình trạng tồn kho trong kho, hàng tồn kho thấp, hết hàng và đặt … Xem tiếp ↵