Apply v1.0.0 – WordPress Admin Theme

14/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Apply v1.0.0 – WordPress Admin Theme

Apply là một Plugin WordPress hỗ trợ chủ đề quản trị WordPress để tùy chỉnh bảng quản trị WP. Nhập / Xuất Tắt cài đặt trên các trang web phụ …

Legacy v7.1 – White label WordPress Admin Theme

02/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Legacy v7.1 – White label WordPress Admin Theme

Legacy là một Plugin WordPress giúp bạn thay đổi chủ đề trang quản trị WordPress tiên tiến và thanh lịch nhất trên thị trường. Cùng với các tính năng Nhãn hiệu nhãn trắng, Nó đi … Xem tiếp ↵

WPShapere v6.1.0 – WordPress Admin Theme

10/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WPShapere v6.1.0 – WordPress Admin Theme

WPShapere v6.1.0 WordPress Admin Theme là một plugin WordPress và một công cụ mạnh mẽ để tùy chỉnh quản trị viên WordPress của bạn. Nó sẽ hoàn toàn nhãn trắng phần quản trị WordPress. Với … Xem tiếp ↵

Clientside v1.14.5 – WordPress Admin Theme

05/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Clientside v1.14.5 – WordPress Admin Theme

Clientside là sự kết hợp tỉ mỉ của chủ đề quản trị viên được thiết kế lại và một bộ cài đặt và công cụ giúp tùy chỉnh và giải nén giao diện WordPress cho … Xem tiếp ↵

WPShapere v6.0.2 – WordPress Admin Theme

26/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
WPShapere v6.0.2 – WordPress Admin Theme

WPShapere WordPress Admin Theme là một plugin WordPress và một công cụ mạnh mẽ để tùy chỉnh quản trị viên WordPress của bạn. Nó sẽ hoàn toàn nhãn trắng phần quản trị WordPress. Với WPShapere, … Xem tiếp ↵