SupportEzzy v2.0.2 – WordPress Ticket System

13/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: CSSJockey

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0.2

File size: 2.6 MB

Cập nhật: 13/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

SupportEzzy là một hệ thống vé hỗ trợ thanh lịch dành cho WordPress được xây dựng dưới dạng Ứng dụng VueJs độc lập chạy trên một trang WordPress duy nhất trên trang web của bạn. Ứng dụng này không can thiệp vào chủ đề và plugin WordPress hiện có của bạn và sẽ hoạt động với bất kỳ trang web WordPress nào. Bạn có thể sử dụng Ứng dụng như một phần của trang web hiện tại của mình hoặc tạo cài đặt WordPress mới và chạy ứng dụng SupportEzzy trên trang chủ cho cổng thông tin hỗ trợ chuyên dụng.

Viết một bình luận