Super Forms v4.9.410 – Drag & Drop Form Builder

09/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: feeling4design

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.9.410

File size: 5.5 MB

Cập nhật: 09/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Super Forms v4.9.410 là plugin duy nhất và duy nhất mà bạn cần cho các biểu mẫu liên hệ của mình. Plugin WordPress này rất thân thiện với người dùng khi xây dựng các biểu mẫu. Với các tùy chọn không giới hạn, bạn sẽ có thể tạo bất kỳ loại biểu mẫu nào.

Viết một bình luận