Super Carousel v3.6.4 – Responsive WordPress Plugin

07/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: originalweb

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.6.4

File size: 829.7 KB

Cập nhật: 07/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Super Carousel cho phép người dùng tạo băng chuyền hoặc thanh trượt trong một số bước dễ dàng. Nó có loại bài đăng tùy chỉnh riêng để quản lý hình ảnh và nội dung. Cũng hỗ trợ Danh mục, Thẻ, Bài đăng và các loại bài tùy chỉnh. Điều này có nghĩa là một băng chuyền nội dung hoặc băng chuyền hình ảnh hoặc thanh trượt có thể dễ dàng được tạo từ các bài đăng, danh mục, thẻ và bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh đã đăng ký.

Viết một bình luận