SUMO Subscriptions v11.1 – WooCommerce Subscription System

19/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: FantasticPlugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 11.1

File size: 2.5 MB

Cập nhật: 19/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

SUMO Subscriptions là một Hệ thống đăng ký WooCommerce hoàn chỉnh để thanh toán định kỳ. Đây là Plugin đăng ký WooCommerce toàn diện nhất sử dụng mà bạn có thể tạo và bán các sản phẩm đăng ký từ Cửa hàng WooCommerce hiện tại của mình.

Viết một bình luận