SUMO Reward Points v24.0 – WooCommerce Reward System

26/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: FantasticPlugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 24.0

File size: 2.1 MB

Cập nhật: 16/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

SUMO Reward Points là một hệ thống điểm thưởng trung thành WooCommerce hoàn chỉnh. Thưởng cho khách hàng của bạn bằng cách sử dụng Điểm thưởng khi mua sản phẩm, viết đánh giá, đăng ký, giới thiệu, quảng cáo xã hội (thích Facebook, tweet trên Twitter và chia sẻ trên Google+) trên trang web của bạn, v.v.

Viết một bình luận