SUMO Affiliates Pro v5.9 – WordPress Affiliate Plugin

11/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: FantasticPlugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.9

File size: 2.8 MB

Cập nhật: 11/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

SUMO Affiliates Pro v5.9 là một Plugin liên kết WordPress toàn diện bằng cách sử dụng mà bạn có thể chạy một hệ thống liên kết trên Trang web WordPress hiện tại của mình. Bạn có thể thưởng hoa hồng liên kết cho các hành động như Đăng ký liên kết, Đăng ký mẫu, Mua sản phẩm, v.v …

Viết một bình luận