Studylms v1.12 – Education LMS & Courses Theme

24/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ApusTheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.12

File size: 28.7 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Studylms là một chủ đề Giáo dục cho WordPress. Bạn có thể tạo một trang web cho bất kỳ công ty giáo dục, giảng dạy và học tập. Bạn có thể thiết lập trang web của bạn trong vài bước. Chúng tôi đã bao gồm các khối Trình soạn thảo hình ảnh cần thiết trên đó.

Viết một bình luận