Stack v10.5.17 – Multi-Purpose Theme with Variant Page Builder

07/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: tommusrhodus

Sử dụng: PACTHNull

Version: 10.5.17

File size: 33 MB

Cập nhật: 22/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Stack là một chủ đề WordPress mạnh mẽ, đa năng được xây dựng với việc tái sử dụng và mô đun hóa ở cốt lõi. Pha trộn phong cách hiện đại với xây dựng trang độc quyền, Stack tạo thành điểm khởi đầu lý tưởng cho các dự án trang web dưới bất kỳ hình thức nào. Tự hào với hơn 140 trang demo, 270 khối giao diện có thể tùy chỉnh và rất nhiều yếu tố cơ bản được chế tạo cẩn thận.

Viết một bình luận