Sports Store v1.0.9 – Sports Clothes & Fitness Equipment

02/05/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: cmsmasters

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.9

File size: 23.6 MB

Cập nhật: 02/05/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Sports Store là một chủ đề WordPress cho các thiết bị thể thao, quần áo thể dục và các trang phục thể thao và phụ kiện thể dục khác. Phần WooCommerce mở rộng cho phép bạn tạo một cửa hàng trực tuyến mạnh mẽ cho quần áo thể dục và dụng cụ thể thao, cửa hàng sản phẩm yoga và các trang web thể thao khác. Cùng với trang web của cửa hàng thể thao, bạn có thể tạo một blog thể dục hoặc một trang đích sản phẩm thể thao duy nhất.

Viết một bình luận