Solicitor v1.6 – Law Business Responsive WordPress Theme

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: imithemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6

File size: 19.4 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Solicitor là một Theme WordPress đầy đủ chức năng được thiết kế và phát triển cho Luật Kinh doanh, Luật sư, Trang web pháp lý và cũng có ích cho bất kỳ Trang web Doanh nghiệp Doanh nghiệp nào. Đây là mẫu đáp ứng đầy đủ dựa trên khung công tác Twitter Bootstrap 3.x cho phép nó có sẵn cho tất cả các kích thước màn hình từ lớn hơn đến điện thoại thông minh. Solicitor không chỉ đáp ứng trong khi nó cũng sẵn sàng võng mạc, giờ đây không có hình ảnh mờ trên các thiết bị HiDPI và võng mạc của bạn.

Viết một bình luận