Softing v1.2.6 – WordPress Software Landing Page Theme

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Ninetheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.6

File size: 13.9 MB

Cập nhật: 31/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Softing là một chủ đề Phần mềm Công nghệ WordPress cung cấp cho bạn số lượng trang đích không giới hạn, với các tính năng mạnh mẽ và sạch sẽ và cung cấp cho bạn một hệ thống lưới độc đáo như Bootstrap, với bản xem trước đáp ứng hoạt động hoàn hảo trên tất cả các thiết bị. Bạn có thể sử dụng Softing cho: SaaS, Khởi động phần mềm, Hiển thị ứng dụng di động, Trang web Onepage, Trang đích ứng dụng, Tiếp thị sản phẩm đơn, Ứng dụng Android & IOS, Ứng dụng, Bán sản phẩm đơn lẻ và nhiều trang web dựa trên WordPress khác.

Viết một bình luận