Soccer Engine v1.15 – WordPress Plugin

04/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: DAEXT

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.15

File size: 2.0 MB

Cập nhật: 04/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Soccer Engine là một Plugin WordPress cho phép bạn lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu bóng đá trong trang web WordPress của bạn. Với 40 menu, 143 tùy chọn cấu hình và 33 khối Gutenberg có trong plugin này, bạn sẽ có thể quản lý mọi khía cạnh của môn thể thao yêu thích của bạn.

Viết một bình luận