Smarty v3.3.1 – Education WordPress Theme for Kindergarten

26/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: StylemixThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.3.1

File size: 25.8 MB

Cập nhật: 26/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Smarty Education WordPress theme đã được thiết kế đặc biệt dành cho cộng đồng học tập của bạn. Hoàn hảo như một chủ đề WordPress mẫu giáo, trường học, đại học hoặc đại học, nền tảng hiện đại và trực quan này hoạt động cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh ở mọi cấp độ, tham gia vào tất cả các bên trong cuộc sống của trường hoặc môi trường học tập của bạn.

Viết một bình luận