Smart Notification v9.0 – WordPress Plugin

04/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: smartiolabs

Sử dụng: PACTHNull

Version: 9.0

File size: 12.2 MB

Cập nhật: 04/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Smart Notification là một Plugin WordPress cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để gửi tin nhắn thông báo đẩy trên máy tính để bàn và thiết bị di động tới các nền tảng iOS, Android, Chrome, Safari, Firefox, Windows 10, Windows Phone 8.8.1 và BlackBerry 10. Cũng hỗ trợ các ứng dụng Titanium, PhoneGap, Cordova và Corona. Với plugin Smart Notification, bạn có hệ thống thông báo đẩy của riêng mình như Urbanairship.com và parse.com nhưng không gửi giới hạn vì hệ thống kết nối trực tiếp với máy chủ Apple & Google để gửi tin nhắn thông báo đẩy.

Viết một bình luận