Slick Popup Pro v2.3.4 – WordPress Popup Plugin

03/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: OmAkSols

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.3.4

File size: 4.9 MB

Cập nhật: 03/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Slick Popup Pro là một plugin bật lên cho WordPress cho phép bạn tạo một cửa sổ bật lên với bất kỳ loại nội dung nào trong trang web WordPress. Nó bao gồm bất kỳ HTML, mã ngắn, hình ảnh, iframe, Video Youtube hoặc biểu mẫu liên hệ . Đây là plugin tốt nhất để tạo cửa sổ bật lên cho plugin Contact Form 7.

Viết một bình luận