Siren v1.0.1 – News Magazine Elementor WordPress Theme

05/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Wpsmart

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.1

File size: 5.9 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Siren là một mẫu tạp chí và tin tức WordPress không giới hạn. Nó đi kèm với các tính năng độc đáo và thiết kế bộ đệm mắt hiện đại. Tùy chọn, có các trình tạo trang cho Tất cả các trang, chẳng hạn như trình tạo trang chủ, trình tạo trang bài đăng, trình tạo trang lưu trữ, trang danh mục, trang thẻ, trang tìm kiếm và trình tạo trang 404.

Viết một bình luận