Shoptimizer v2.0.2 – Optimize your WooCommerce store

24/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: CommerceGurus

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0.2

File size: 1.1 MB

Cập nhật: 27/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Tối ưu hóa cửa hàng WooCommerce của bạn để tăng tốc độ và chuyển đổi với Shoptimizer. Shoptimizer v2.0.2 bao gồm các tùy chọn chủ đề liên quan đến tốc độ bao gồm tự động thu nhỏ tệp CSS chính để tải siêu nhanh. Ngoài ra, nó tự động tạo một biểu định kiểu ‘CSS quan trọng’ để nó tải gần như ngay lập tức nội dung của chế độ xem của người dùng.

Viết một bình luận