ShopKit v2.1.1 – The WooCommerce Theme

12/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XforWooCommerce

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.1

File size: 26.9 MB

Cập nhật: 01/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

ShopKit là chủ đề đầy đủ nhất cho WooCommerce! Các plugin và tiện ích mở rộng độc quyền được bao gồm và đồng bộ hóa đẹp mắt. Không một nguyên tử năng lượng nào sẽ bị mất khi tích hợp plugin. Một phần từ ShopKit này có các tùy chọn chủ đề tiên tiến nhất để tạo các yếu tố không giới hạn trong phần đầu trang và chân trang của bạn, với các cài đặt hiển thị phụ thuộc vào độ phân giải và trang.

Viết một bình luận