Sendy Widget Pro v3.4.3 – WordPress Plugin

23/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: webholics

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.4.3

File size: 13.8 MB

Cập nhật: 23/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Sendy Widget Pro là một Plugin WordPress cho phép bạn thêm người dùng vào danh sách Sendy từ trang web WordPress của bạn.

Lưu ý: Bạn cần Sendy được cài đặt trên máy chủ của bạn trước khi bạn có thể sử dụng plugin này.

Viết một bình luận