Windows Firewall Control 4.0.0.4 Tăng khả năng bảo mật tường lửa cho Windows

0
174

Windows Firewall Control là phần mềm kiểm soát tường lửa của Windows mạnh mẽ. Nó bảo vệ những ứng dụng, tài liệu của các bạn trước việc máy tính tham gia nối mạng và cho phép bạn kiểm soát kẽ hở thông tin cá nhân qua truyền thông mạng bởi các chức năng ứng dụng và kiểm soát của chương trình…

Quản lý và đồng bộ hóa những kết nối tiêu chuẩn (firewall/router), đánh giá và linh hoạt trong việc trao đổi thông tin giữa các ứng dụng của máy bạn và môi trường mạng.

Windows Firewall Control cung cấp bốn chế độ lọc có thể được bật chỉ với một cú click chuột:

• Không lọc – Tắt Windows Firewall. Tránh sử dụng các thiết lập này, trừ khi bạn có một tường lửa đang chạy trên máy tính của bạn.
• Lọc cao – Tất cả các kết nối gửi đi bị chặn. Thiết lập khóa tất cả các nỗ lực để kết nối đến và đi từ máy tính của bạn.
• Lọc trung bình – Các kết nối gửi đi không hợp lệ với quy tắc sẽ bị chặn đứng. Khi chương trình cho phép mới có thể bắt đầu kết nối gửi đi.
• Lọc thấp – Các kết nối gửi đi không hợp lệ với quy tắc được phép. Có thể chặn các chương trình không mong muốn để bắt đầu kết nối gửi đi.

Các tính năng của chương trình:

• Hỗ trợ đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ từ tài khoản người dùng.
• Giao diện trực quan và dễ dàng truy cập trong khay hệ thống.
• Cho phép hoặc chặn một chương trình kết nối với internet chỉ với một cú click chuột.
• Nhanh chóng truy cập để chỉnh sửa quy tắc tường lửa trực tiếp từ giao diện chương trình.
• Chọn nếu bạn muốn chương trình bắt đầu sử dụng đăng nhập.
• Nhập và xuất các chính sách của chương trình.
• Bảo vệ gỡ bỏ trái phép.
• Khả năng khôi phục lại các thiết lập trước đó.
• Kiểm tra phiên bản mới từ giao diện chương trình.
• Tìm hiểu chế độ cung cấp thông báo cho các kết nối gửi đi bị chặn.
• Và nhiều hơn nữa …

Yêu cầu hệ thống:

• Microsoft .NET Framework version 4.0
• Compatible with all 32bit and 64bit versions of Windows 8, Windows 7 and Windows Vista.

Changes in Windows Firewall Control 4.0.0.4:

• New: Added the possibility to copy the filename in the clipboard when the user clicks on the filename in a notification. Open file location was moved to the program icon, so pressing on the program icon will open the file location folder.
• New: When the user recreates the recommended rules there is no result dialog to inform the user if the action was completed or not. Now, a new confirmation is displayed.
• Updated: WFC recommended rules for Windows Store in Windows 8 was updated.
• Fixed: A new notification is not displayed if the Location is changed and there is a rule which blocks other Locations. For example, if a browser is allowed for Domain location only and the user switches to Public location, then the browser is blocked without displaying a new notification.
• Fixed: The default rule for the WFC updater is not the correct one on a clean install, only when the user chooses to recreate WFC recommended rules from the Rules tab.
• Fixed: When exporting a policy file it does not overwrite a file with the same name even if the confirmation dialog says that the new file was successfully saved.
• Fixed: When importing a policy file the profile is switched to Low Filtering and the notifications are set to disabled. These two settings are left now like they were before the import.
• Fixed: Update dialog result does not show in the center of the Control Panel window if Manage Rules window is opened.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here